งานวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ. 2567 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย นำโดยอาจารย์อาทิตย์ เข็มทอง เข้าร่วมกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 “องครักษ์เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในการนี้ทางเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 18 สถาบัน มีมติในที่ประชุมรับ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เป็นสมาชิกใหม่ และสามารถส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งต่อไป