กิจกรรมบูรณาการการเรียนและการสอน สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย นำโดยอาจารย์อาทิตย์ เข็มทอง และอาจารย์นิตินัย สงวนศรี ได้จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนและการสอนให้สอดคล้องกับรายวิชา นักศึกษาเสนอโครงการคลินิกฟุตบอลเพื่อเยาวชนทั่วจังหวัดตาก

ครั้งนี้ได้ความอนุเคราะห์จาก 2 โรงเรียน

1. โรงเรียนชุมชนสวนมะม่วง

2. โรงเรียนปากห้วยไม้งาม.