โครงการสหเวชสานสัมพันธ์พี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นจัดโครงการ “สหเวชสานสัมพันธ์พี่สู่น้อง” ประจำปีการศึกษา2566 วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม อำเภอวังเจ้า จังหวัด ตาก